3. Overføringsutgifter

Begrepet omfatter (fylkes)-kommunens overføringsutgifter til staten, fylkeskommuner, kommuner og andre (private), samt mva-utgift. Begrepet brukes både i drifts- og investeringsregnskapet. I utregning av begrepet for (fylkes-)kommune ekskl. (fylkes-)kommunale foretak, inter(fylkes-)kommunale selskaper og -samarbeider, inngår også overføringer til foretak og selskaper.