Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med behov for en tilrettelagte bolig (for eksempel eldre, utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede) i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med behov for en tilrettelagte bolig i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med behov for tilrettelagt bolig / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med behov for tilrettelagt bolig, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt, data hentet fra skjema 13.