Andel nyinnflyttede

Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander som er tildelte bolig av alle husstander som er tildelt bolig i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander av alle husstander tildelt bolig= (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året / antall husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt, data hentet fra skjema 13. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året.