Reservekapasitet fastlege

Indikatoren angir kapasiteten (listetaket) i forhold til antall pasienter på listene i prosent. En verdi > 100 betyr at det er ledig plass. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. Beregning: ( ("Kapasitet hos fastlegene (iht. liste)") /("Antall pasienter på fastlegeliste") )*100