Beregnet kapasitet hos fastlege

Summen av listetak, men slik at listetak > 1500 settes til 1500.