Kapasitet hos fastlegene (iht. liste)

Totalt antall plasser på fastlistene (listetak) Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12.