Gjennomsnittlig listelengde

Indikatoren angir gjennomsnittlig antall pasienter på fastlegelistene. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. Beregning: ("Antall pasienter på fastlegeliste")/("antall fastlegeavtaler")