Antall pasienter på fastlegeliste med lege

Antall pasienter på fastlegeliste med lege. Inkluderer ikke pasienter på liste uten lege.