Andel pasienter på liste uten lege

Indikatoren angir gjennomsnittlig andel pasienter på fastlegeliste uten lege i forhold til antall pasienter på fastlegeliste totalt. Typisk vil en stå på liste uten lege dersom legen slutter, og det vil ta noen tid å ansette ny lege. Dette vil også kunne gjelde i kommuner med god legedekning. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. Beregning: ("Antall pasienter på fastlegeliste uten lege")/ ("Antall pasienter på fastlegeliste med lege + Antall pasienter på fastlegeliste uten lege") *100