Andel kvinnelige leger

Indikatoren angir andel kvinnelige leger av fastleger(fastlegeavtaler) i alt - i prosent. Data hentes fra Helsedirektoratets Fastlegeregister og gjelder pr. 31.12. Beregning: ("Antall kvinnelige leger")/ ( ("antall FL-avtaler") - ("Antall fastlegelister uten lege") ) *100