Arbeidsinntekt som hovedinntekt

Sosialhjelpstilfeller med arbeidsinntekt som viktigste kilde til livsopphold