Bor i eid bolig

Sosialhjelpstilfeller med bosituasjon "bor i eid bolig"