Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer