Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp

Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp