Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år

Antall Sosialhjelpstilfeller 18-24 år i løpet av året