Vannforsyning og avløpsvirksomhet

Vann omfatter uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Private virksomheter er ikke inkludert. Avløp omfatter drift av anlegg til oppsamling og behandling av avløpsvann i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Private virksomheter er ikke inkludert.