Innsamling, disponering, behandling og gjenvinning av avfall

Omfatter innsamling, behandling og transport av avfallsmateriale og drift av materialgjenvinningsanlegg (dvs. anlegg som sorterer materialer som kan gjenvinnes fra en avfallsstrøm) i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Private virksomheter er ikke inkludert.