Barn i kommunale barnehager, vektet

Barn i kommunale barnehager, vektet. Tallet er justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år. Datakilde: BASIL.