Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager, vektet

Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager, vektet Inkluderer barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 samt minoritetsspråklige barn. Tallet er justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år. Datakilde: BASIL.