Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor

Totalt antall elevplasser i kommunens kulturskole i fjor. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).