Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. Teller: Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens kulturskole. Nevner: Antall barn i alderen 6-15. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.