Årsverk

Antall årsverk i kommunens kulturskole. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).