Deltakere i spesialundervisning for voksne

Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2, der all opplæring gis som spesialundervisning. Kilde: GSI