Deltakere med både grunnskoleopplæring og spesialundervisning

Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område med enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4a-2, som både mottar ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Kilde: GSI