Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne

Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område med kun grunnskoleopplæring etter § 41-1-. Kide: GSI