Deltakere i voksenopplæring

Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Kilde: GSI