Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn

Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn. Teller = Årsverk i stillingsgruppe utvalgt utdanning. Nevner = Årsverk i stillingsgruppe alle utdanninger. Datakilde: BASIL.