Skolereiser

Antall skolereiser i grunn- og videregÄende skole. Omfatter funksjonene buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, bÄtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA Samferdsel.