Alle reiser kollektivtransport

Alle reiser: Antall tilskuddsberettigede pÄstigninger for transportformene buss, fylkesveiferger, bÄtruter og t-bane, trikk/bybane. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel