Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd

Tilskudd/overføringer til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd. Teller: Tilskudd/overføringer til barn og unge, regnskapsfunksjon 231, art 470. Nevner: Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får tilskudd.