Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge

Tilskudd/overføringer til fritidsaktiviteter for barn og unge, regnskapsfunksjon 231, art 470 i 1000 kroner