Timer åpen årlig, kommunale fritidssenter

Antall timer åpen årlig, kommunale fritidssenter. Beregning: Timer i uka * antall tiltak * antall uker. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".