Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter

Uker åpen årlig i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".