Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdomsforeninger

Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne- og ungdsomsforeninger (ja=1, nei=0). Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og st√łtte til frivillige lag og foreninger".