Antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd

Sum frivillige barne- og ungdomsforeninger som får kommunalt tilskudd. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".