Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter

Dager åpen per uke i gjennomsnitt, kommunale fritidssenter. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".