Årsverk ved kommunalt drevne fritidssenter

Antall kommunale årsverk til barne- og ungdomstiltak ved kommunale fritidssenter. Inkluderer kommunale fritidsklubber, MC-senter, fritidsverksted, musikkverksted o.l. Data er hentet fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og støtte til frivillige lag og foreninger".