Pålegg ifm tilsyn gitt i alt

Pålegg ifm tilsyn gitt i alt