Dispensasjonssøknader behandlet etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 der tiltakshaver har påklaget vedtak om dispensasjon

Dispensasjonssøknader behandlet etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 der tiltakshaver har påklaget vedtak om dispensasjon