Dispensasjonssøknader behandlet etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 der fylkeskommunen har påklaget vedtak om dispensasjon

Dispensasjonssøknader behandlet etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20 der fylkeskommunen har påklaget vedtak om dispensasjon