Dispensasjonssøknader innvilget etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20

Dispensasjonssøknader innvilget etter kulturminneloven §§ 15a, 19 og 20