Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon

Herav mangelfulle rekvisisjoner der det ble bedt om tilleggsinformasjon