Andel barn

Andel barn i de aktuelle aldersgruppene som har fått gjennomført helsekonsultasjoner. Antall barn som har gjennomført helsekonsultatsjoner dividert med antall barn i de aktuelle aldersgruppene.