Overføringer til andre, SFO

Variabelen overføringer til andre omfatter overføringer til andre offentlige virksomheter (staten, fylkeskommuner og andre kommuner. Overføringer til andre, SFO er kontoklasse 1 og 3, funksjon 215, artene (400,430,450). Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).