Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO

Variabelen omfatter inntekter fra foreldrebetaling for opphold i SFO. Inntekter fra foreldrebetalingen er kontoklasse 1 og 3, funksjon 215, art 600 Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).