Korrigerte brutto driftsutgifter per elev som får skoleskyss (223)

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223) per elev som får skoleskyss. Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss = (Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss)/Antall elever som får skoleskyss, kommunale og private)*1000 Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 223. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner= Antall elever som får skoleskyss hele eller deler av året, kommunale og private (GSI felt (d1428))