Søknader behandlet etter plan- og bygningsloven der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon

Søknader behandlet etter plan- og bygningsloven der fylkeskommunen har frarådet dispensasjon