Søknader behandlet etter plan- og bygningsloven

Søknader behandlet etter Plan- og bygningsloven