Søknader innvilget med dispensasjon fra plan

Søknader innvilget med dispensasjon fra plan