Reguleringsplaner vedtatt i alt

Antall vedtatte reguleringsplaner