Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret